👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meteorologi åk 6

Skapad 2019-11-03 12:10 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 6 Fysik
Meteorologi; en del av ämnet fysik

Innehåll

Meteorologi

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Målet med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • veta varför vi inte alltid har samma väder på vår jord
 • kunna lite fakta om solen och hur den påverkar vårt klimat
 • känner till hur vindar uppkommer
 • ha kunskap om olika typer av nederbörd, t ex regn, snö och hagel
 • kunna förstå en enkel väderprognos

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Läsa och skriva faktatexter
 • Titta på film om klimatet
 • Diskutera olika väderfenomen

Detta kommer vi att bedöma

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • uttrycka tankar och frågor om olika väderfenomen
 • beskriva och förklara hur olika väderfenomen uppstår och vad som orsakar dem
 • tänka efter/fundera/reflektera
 • delta i diskussioner och samtal kring ämnet
 • redogöra för det du lärt dig, muntligt, skriftligt och i bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Meteorologi, fysik

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

F
E
C
A
Du når ännu ej godkänd nivå.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Du når ännu ej godkänd nivå.
Du kan genomföra enkla temperaturundersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla temperaturundersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla temperaturundersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du når ännu ej godkänd nivå.
Dessutom gör du enkla dokumentationer av dina undersökningar i tabeller och linjediagram.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i tabeller och linjediagram.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i tabeller och linjediagram.
Du når ännu ej godkänd nivå.
Du har grundläggande kunskaper om väderfenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om väderfenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om väderfenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.