Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6

Skapad 2019-11-03 12:29 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska
Hur ser man på livet efter döden? Hur ska en god människa vara enligt de olika religionerna? Vad kan religion ha för betydelse för de som är religiösa? Vilka likheter och skillnader finns det mellan religionerna?

Innehåll

 

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • analysera världsreligionerna, deras centrala tankegångar, högtider och heliga ritualer. 
 • fundera kring hur religionerna påverkas av och påverkar samhället
 • fundera kring olika livsfrågor samt sin egen och andras identitet
 • fundera och argumentera kring etiska dilemman med hjälp av etiska begrepp

Bedömning - vad och hur

Vad kommer bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om världsreligionerna, deras heliga platser, ritualer och levnadsregler
 • fundera kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna
 • berätta om kristna högtider och traditioner samt jämför hur kristendomen påverkar samhället förr och nu
 • resonera kring vardagliga moraliska frågor 
 • reflektera över moraliska frågor samt använder etiska begrepp i resonemangen
 • föra resonemang om olika livsfrågor samt vad religion kan betyda för olika människor

Hur ska det bedömas?

 • Prov om världsreligionerna (Uppgifter från tidigare Nationella prov)
 • Hur du bidrar vid diskussioner och grupparbeten
 • Hur du tar till dig information vid filmer, genomgångar och läsning
 • Hur väl du känner till betydelsen av olika begrepp
 • Hur väl du skriver en jämförande text

 

Undervisning och arbetsformer

Elevernas önskningar kring hur vi ska arbeta är följande: Se på filmer, lyssna på ljudbok, läsa faktatexter, göra presentationer, dilemmafrågor, kahoot, jobba med elevspel. Detta kommer vi att ta med i arbetsformerna.  Vi kommer även att diskutera och göra arbeten om de olika religionerna. Vi kommer att arbeta med kooperativa strukturer i samtalen. Vi kommer att använda bildstöd för att befästa begrepp. Genom att ge varandra feedback på de skrivna texterna kommer eleverna att få möjlighet att se nästa steg i sin skrivprocess. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: