👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och matematik HT 2019

Skapad 2019-11-03 13:07 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
På Skogsbäret utgår vi utifrån barnens intresse, erfarenheter och behov inom området Naturvetenskap och matematik. Undervisningen utgår från aktiviteter, upplevelser, dagliga händelser i barnens närmiljö och i förskolans verksamhet. Lek och lärande går ihop.

Innehåll

Naturvetenskap och matematik.

Hösten 2019 🍁🍂🍁🍂

Vad ?

Inom temat djur och natur med fokus på matematik strävar vi efter att utveckla barnens förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp. Vi strävar efter att utveckla deras förmåga att delta i matematiska samtal och aktiviteter och att ge barnen grundläggande egenskaper inom matematiken.

Vårt mål är att erbjuda barnen positiva upplevelser och erfarenheter av att använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika matematiska lösningar.

 

Hur ?

Vi utgår från planerade och spontana undervisningssituationer i större och mindre grupp med aktivt närvarande pedagoger. Undervisning kommer att ske under hela dagen ute som inne.

Vi ser också ett lärande i barnens lek och i våra dagsrutiner med påklädning.

Vi kommer att utgå från barnens tidigare erfarenheter och utmana vidare med fokus på matematik.

Vi kommer utgå från böcker, sagopåsar, musik, sång, rörelse, dans och programmering som utvecklar digitala uttrycksformer. Vi kommer skapa och använda oss av material som barnen hittar i naturen.

Vi kommer ha fokus på antal, färg, form, mönster och storleksordning.

 

Varför ?

Förskolans verksamhet utgår från läroplanens mål.

( Se målen längre ner på sidan)

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18