Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Geografi

Skapad 2019-11-03 14:08 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer under de närmsta veckorna att lära oss om kartor, jorden och jordytan. Vi kommer att läsa om läsa om de krafter som påverkar jordytan, olika sätt att rita kartor och om vad olika kartor kan visa.

Innehåll

Mål:

 • förstå vad en kartprojektion är
 • veta vad en tematisk karta är
 • veta hur jorden är uppbyggd
 • förstå hur naturens krafter bygger upp och bryter ned jordytan
 • veta hur vulkanutbrott kan påverka människor och natur
 • förstå hur jordbävningar uppstår och vilka konsekvenser de kan få

 

Följande begrepp möter du i det här kapitlet:

Geograf

Gradnät

Längdgrad

Breddgrad

Ekvatorn

Kartprojektion

Tematisk karta

GPS

GIS

Solsystem

Jordskorpa

Mantel

Kärna

Bergskedja

Vulkan

Jordskalv

Tsunami

Erosion

Vittring

Jordskred

 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum samt att de får återkoppling

muntligt.

Underlag för bedömning är:

Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass.

Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter.

Uppgifter

 • Läxförhör SO - Kartor

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: