Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva del 2 (4-6)

Skapad 2019-11-03 15:28 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Vi kommer att jobba med material som är ålder anpassad och tillämpad med LPP (4-6). Vi kommer att fokusera oss på läs,tal,och skrivförmågor,samt grammatik och skriva egna korta berättelser.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Målet med undervisningen är att du - utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera litterära texter (för barn och unga) så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord på spanska, och producera dina egna texter. De närmaste veckorna före Jul kommer vi att jobba med narrativen.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Samtala och diskutera innehållet i en grupp och skriva korta sammanfattningar
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor gällande texten
 • Att skriva egna litterära texter genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation, i pappers- eller digitalform.
 • Film tillämpning i undervisning.
 • Att använda rekommendationer från Läslyftet.
 • Läsning av olika litterära texter: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med välbekanta ämnen samt med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda lämpligt ordförråd i det spanska språket
 • Att förstå och tolka spanska texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Att skriva, sammanfatta, textens innehåll och/eller budskap.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion    
 • Att resonera kring textens innehåll  
 • att producera egna texter och berätta om dem.                       

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: