Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä & metallslöjd åk 4

Skapad 2019-11-03 18:38 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Slöjd
Vi genomför arbeten i trä och metall som ger eleverna baskunskaper i att arbeta med olika material. De får öva på att mäta, kapa, borra, bocka, såga, fila, putsa., skruva och spika. Vi jobbar med de teknikerna när vi tillverkar olika produkter i diverse material. Vi kommer att tillverka hyllor, lådor, tavlor och skyltar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att alla ska kunna: - planera och genomföra ett arbete från idé till färdigt arbete - arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och /eller skriftliga och färdigställa sitt arbete - kunna välja lämpliga redskap till arbetet och använda dessa på ett rätt och säkert sätt  -kunna välja lämpligt material - ta ansvar för sitt arbete - värdera och skriva en utvärdering på sitt arbete - känna glädje och stolthet att skapa något själv.

 Utveckla förmågan att:
- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Bedömning - vad och hur

Vad jag bedömer:
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
planera, genomföra, värdera och ta ansvar för arbetet
att välja lämpliga redskap till arbetet och använder dessa på ett rätt och säkert sätt
följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner.

Hur jag bedömer:
Jag kommer att titta på hur du arbetar och ge respons kontinuerligt på lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt om hur man genomför de olika delarna i arbetsprocessen tex: - Planeringsgenomgångar - Verktygsgenomgångar - Diskussioner

Eleverna arbetar både enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för trä-metallslöjd år 4

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Planering
Elevens kreativitet
Tar fram idéer med stöd av handledaren.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer.
Kommer alltid med egna idéer och förslag. Vidarutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Planering
Förmågan att ta eget ansvar och färdigställa sin planering
Gör planeringen tillsammans med handledaren.
Färdigställer planeringen men behöver hjälp med stöttande frågor.
Färdigställer med viss handledning planeringen.
Färdigställer alltid planeringen självständigt.
Genomförandet
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Behöver stöd för att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Genomförandet
Initiativförmåga, ansvar ambition och självständighet
Behöver mycket stöd i slöjdarbetet.
Tar ibland eget initiativ och ansvar. Visar visst engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Genomförandet
Verktygshantering, tekniker och metoder
Behöver mycket stöd att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan ibland välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder.
Utvärdering
Förmågan att dokumentera sitt arbete
Dokumenterar tillsammans med handledaren.
Dokumenterar till viss del sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete på ett bra och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: