Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinklar, månghörningar och symmetri - Matematik åk 4

Skapad 2019-11-03 20:24 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Matematik
Du ska få lära dig sätta namn och beskriva trianglar och andra månghörningar. Du kommer att lära dig om vinklar och vad symmetri är.

Innehåll

Syfte med undervisningen 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska världen i möten med matematiska mönster, former och samband.  

  

Mål  

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna: 

 • namnen på olika tvådimensionella figurer, 
 • beskriva egenskaperna hos olika tvådimensionella figurer,
 • uppskatta vinklar som är spetsiga, räta och trubbiga samt ange storleken i grader, 
 • visa symmetrilinjer och avgöra om ett föremål eller en bild är symmetrisk eller asymmetrisk, 
 • göra färdig en bild så att den blir symmetrisk. 

  

Metod  

Vi kommer att arbeta med matematikboken som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller, en del arbete sker även praktiskt. Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under och i slutet av arbetets gång sker olika bedömningssituationer.   
Enstaka läxor kan förekomma för att befästa kunskaperna.   

  

  

Bedömning  

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du: 

 • redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt,  
 • deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter, 
 • använder dig av begrepp som hör till avsnittet, 
 • presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter, dvs hur du visar att du tillägnat dig innehållet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri -Matematik åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vinklar -avgöra
Du kan med stöd avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan med säkerhet avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Vinklar - ange grader
Du kan med stöd ange hur stor en vinkel är.
Du kan ange hur stor en vinkel är.
Du kan med säkerhet ange hur stor en vinkel är.
Månghörningar - avläsa och tillverka
Du kan med stöd namnge och tillverka olika månghörningar.
Du kan namnge och tillverka olika månghörningar.
Du kan med säkerhet namnge och tillverka många olika månghörningar.
Månghörningar - beskriva
Du kan med stöd beskriva olika månghörningar utifrån dess hörn och sidor.
Du kan beskriva olika månghörningar utifrån dess hörn och sidor.
Du kan med säkerhet beskriva olika månghörningar utifrån dess hörn och sidor.
Symmetri - avgöra
Du kan med stöd avgöra om en bild eller ett föremål är symmetrisk eller asymmetrisk.
Du kan avgöra om en bild eller ett föremål är symmetrisk eller asymmetrisk.
Du kan med säkerhet avgöra om en bild eller ett föremål är symmetrisk eller asymmetrisk.
Symmetri - rita
Du kan med stöd göra färdigt en bild så att den blir symmetrisk.
Du kan göra färdigt en bild så att den blir symmetrisk.
Du kan med säkerhet göra färdigt en bild så att den blir symmetrisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: