👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt Arbete: Programmering Bee-Bot

Skapad 2019-11-03 21:07 i Kastellegården fritidshem Kungälv
Matte: Programmering Bee-Bot
Grundskola F – 3 Matematik
I det här området kommer vi arbeta matte genom programmering Bee- Bot. Eleverna kommer att få kunskap för att förstå hur det digitala samhället fungerar. De ska tillsammans skapa och samarbeta!

Innehåll

Några elever från tre olika fritidsavdelningar (Klubben, Norr och Söder) träffas en gång i veckan för att tillsammans lära sig om programmering i en timme. Eleverna arbetar matte i både grupp och par och lär sig addition och subtraktion. De kommer att jobba med olika uppgifter som kräver kommunikation och samarbete.

-att vara en låtsas robot som följer instruktioner/kod från läraren. Roboten ska gå framåt och bakåt/ addera och subtrahera, svänga vänster o höger.

-att kunna mäta avstånd på hur långt en Bee-Bot går på en knapptryckning.

-att kunna arbeta med tallinje genom att använda tejp för att skapa en tallinje på två bord som sitter ihop.

-att kunna göra en uppskattning och programmerar att Bee-Bottarna går till någon annan.

-att fylla rutorna på en Bee-Bot-matta med talen 1-10.De ska sen kasta två tärningar och adderar resultaten och programmera Bee-Botten att gå till summan.

Eleverna ska kunna programmera (addera/subtrahera) själva med hjälp av t.ex några kapplastavar, plastmuggar, blyertspennor och även legogubbar!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3