Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2019-11-04 08:27 i Sånnaskolan Kristianstad
Livets kemi - om fetter, kolhydrater och proteiner.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad finns det i godis? Vad händer om du äter för mycket socker? Varför tjatas det om att det är så nyttigt att äta fisk? Dessa frågor (och fler!) får du svar på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • fotosyntes och cellandning
 • kolhydraters kemiska sammansättning och egenskaper
 • olika typer av kolhydrater - sockerarter, stärkelse och cellulosa
 • fetters kemiska sammansättning och egenskaper
 • mättade, enkelomättade och fleromättade fetter
 • proteiners kemiska sammansättning och egenskaper
 • aminosyror
 • vitaminer och mineralämnen
 • frågor kring hälsa och sjukdomar

Du kommer att få arbeta med:

 • att läsa texter
 • svara på frågor
 • skriva texter
 • genomgångar
 • gruppdiskussioner 
 • filmer
 • laborationer

Sidor att läsa:

De texter vi ska arbeta med finns i kapitel "matens kemi" i kemiboken  Tanken är att vi ska följa planeringen nedan:

        Vecka     Arbetsområde

 • v.43       Fotosyntes och cellandning, Kolhydrater 
 • v.45       Kolhydrater, Fetter
 • v.46       Proteiner, samt vitaminer och mineralämnen
 • v.47      "Matens väg genom kroppen!",  PROV näringsämnen i maten (tisdag),    
 • v.48       "Matens väg genom kroppen!"  
 • v.49       skriva i chromEx "Matens väg" (mån) Diskussionsuppgift (Insulin, penicillin, bedövning eller vaccinering) 
 • v. 50      Inspelning diskussioner.   

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Prov "näringsämnena i maten" matris åk 7-9

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
4. Information
Användande av informationskälla
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du använder informationen på ett enkelt sätt för att skapa faktatexter.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
10. Kunskaper
Användning av begrepp, modeller och teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
11. Kunskaper
Koppla samman fakta med fysikaliska samband.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du kan föra enkla resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

Ke
"Matens väg genom kroppen" matris åk 7-9

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
4. Information
Användande av informationskälla
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du använder informationen på ett enkelt sätt för att skapa faktatexter.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
10. Kunskaper
Användning av begrepp, modeller och teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Ke
Laborationer matris åk 7-9

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
5. Undersökning
Förmåga att planera en undersökning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du tar gärna hjälp för att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
6. Undersökning
Användandet av utrustning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
I undersökningar använder Du utrustning med viss osäkerhet.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
7. Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i kemi
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
8. Undersökning
Rimlighet av undersökning och förbättring av undersökning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
9. Undersökning
Dokumentation (tex lab.rapport)
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Ke
"Diskussionsuppgift" matris åk 7-9

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
1. Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt. Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du tar del i samtal som rör energi, miljö, hälsa och samhälle men formulerar inte gärna egna ställningstaganden.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
2. Diskussion
Förmåga att bidra till att diskussionen går framåt.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du bidrar inte gärna med frågor i diskussioner.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
14. Kunskaper
Hur historiska upptäckter och forskning har bidragit till ändrade levnadsvillkor både positiva och negativa.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du kan beskriva och ge exempel på någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala natur vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: