Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Environment ht-19

Skapad 2019-11-04 10:12 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med arbetsområdet The Environment (Wings 8). Genom att arbeta med det här arbetsområdet kommer du att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna och tala. Du får dessutom möjlighet att lära dig mer om klimatförändringar, regnskogar, vegetarianism, bilbränslen, återvinning och organisationen Greenpeace. Tanken är att du förutom att lära dig mer om miljön även ska få tillfälle att diskutera och uttrycka dina åsikter i olika miljöfrågor.

Innehåll

The Environment                                                                                 05B ht-19

 

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att förstå och använda innehållet i faktatexter, nyhetsartiklar och filmer från olika medier som handlar om företeelser med anknytning till miljön.

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att

-skriva, berätta samt delta i samtal om miljön

-använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska och för att göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser.

Slutligen, du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper om miljön och din förmåga att reflektera över vad som sker med vår miljö.

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna arbeta med texterna i Wings, se på film och även läsa artiklar om miljön. I arbetet kommer du att få träna dig på att använda olika medier för att ta reda på frågor som du vill ha svar på om olika miljöfrågor och sådant som kan verka intressant att veta inför slutuppgiften. Du kommer också att få träna på att skriva kortare artiklar och berättelser samt hur man genomför en debatt/ett tal. Du väljer ju själv i vilken form du vill presentera ditt arbete, debatt eller tal. Du kan givetvis göra båda, om du vill.

Obligatoriska texter från Textbook som vi kommer att arbeta med på lektionerna:

1. Global Warming s 78-80

2. Save the rainforest s 82-83

3. Green cars s 84-85

4. Recycling s 88-89

När vi arbetat färdigt med texterna är det fritt att läsa vidare bland övriga texter i avsnittet The Environment, beroende på intresse och inriktning i slutuppgiften. Du väljer också vilka övningar du behöver arbeta med i Workbook.

Obligatoriska ordövningar som skall göras på egen hand under eget ansvar på lektionerna. 

Words and phrases

3 Odd word out

5 Missing words

6 Match the words

18 Recycling

Av följande 3 skrivuppgifter ska du välja 2 som du vill genomföra. Dessa skall lämnas in i inlämningsuppgiften under arbetets gång, du väljer själv i vilken ordning du vill göra dem.

Writing

27 - Endangered species s 87

28 - An action plan s 87

35 - Write a presentation s 88

Grammatiken kommer vi att arbeta gemensamt med.

Grammar:

1. Some/ Any

2. Must/have to

3. Villkorsbisatser

4. Genitiv

5. Question tags

6. Brukar och brukade

Muntlig debatt 

I slutet av detta arbetsområde, ska ni genomföra och filma en debatt .

*     

52II arbetsområdet The Environment kommer slutuppgiften  samt de obligatoriska skrivuppgifter du producerar att ligga till grund för bedömningen av vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

Jag kommer också att bedöma

·       hur du kan förstå och tolka innehållet i talad och skriven engelska som handlar om miljön och då använda olika strategier för att underlätta din förståelse av det du läser eller lyssnar till.

·       hur du väljer och använder texter och talat språk från olika medier för att skriva, berätta och samtala om företeelser med anknytning till miljön.

·       hur du kan formulera dig i tal och skrift

·       hur du kan presentera dina reflektioner över miljön i olika sammanhang.

 

Good Luck!

Sofie

 

Uppgifter

  • Endangered species

  • An action plan

  • Write a presentation

  • A debate

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: