Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vinter

Skapad 2019-11-04 13:54 i Fjälkinge skola Kristianstad
Ett tematiskt arbetsområde för förskoleklassen.
Grundskola F SO (år 1-3) Musik Bild NO (år 1-3) Svenska Teknik
Tematiskt arbete kring och med årstiden vinter.

Innehåll

Syfte - förmågorna vi tränar

Konkretisering - Vi ska lära oss?

 • vilka är vintermånaderna?
 • vad vintern betyder för vissa djur?
 • vattnets faser - experiment
 • nya ord och begrepp (t ex vinter, flyttfåglar, fryspunkt)
 • om några högtider/traditioner vi firar under vintern?
 • skapande
 • nya vinterlåtar
 • känna igen vanliga barrträd (gran, tall, en) samt någon vinterfågel (domherre, talgoxe, blåmes).
 • bokstäver och siffror blandas naturligt in i temat

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss detta?

 • Utforska naturen vid utflykter i närmiljön.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Undersöka våra olika barrträd och fågelarter vi har i vår närmiljö för att kunna se skillnader / likheter.
 • Lära oss skillnad stannfåglar / flyttfåglar
 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader.
 • Se på typiska vintertecken.
 • Lära oss fågelns olika kroppsdelar
 • Se på filmer om de olika fåglarna.
 • Skriva och ljuda bokstäver
 • Räkna och namnge siffror

Bedömning - Du får visa ditt lärande genom:

 • Samtal och diskussioner i klassrummet och vistelse i närmiljön.
 • Visa din förmåga att se likheter och skillnader på våra vanligaste fågelarter.
 • Dokumentation loggboken.
 • arbetshäfte och stenciler

Matriser

NO Sv Tk Mu Bl SO
Omdöme vintertema förskoleklass

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssät.

(SO)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Vara en god kamrat.
Visa förståelse för andra.
Samarbeta.
Delta i demokratiska beslut.
Ta ansvar.

Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

(Sv)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Utveckla sin språkliga medvetenhet (rim, meningar, ord, ljud).
Bokstävernas form och ljud.
Berätta i grupp.
Samtala, lyssna och ställa frågor.
Läsa.
Skriva.

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

(BI, Mu)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Prova att spela instrument.
Sjunga med i sånger.
Delta i rörelsesånger.
Testa olika tekniker och prova att skapa i olika material.
Utveckla kreativitet.

Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

(NO, Tk, SO)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Delta i experiment.
Visa intresse för djur och natur.
Beskriva enkla företeelser och samband i omvärlden.
Följa regler i lekar och spel.
Bygga och konstruera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: