Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 1-3

Skapad 2019-11-04 14:45 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Engelska
I skolår 1-3 arbetar vi i engelskan enligt följande: Lektionerna sker på engelska. Eleverna kommer att få ta del av olika dialekter och varianter av engelska talet genom lyssningsövningar och avsnitt ur Pick a colour. Läsa enkla texter ur olika läromedel. Sjunger engelska sånger och lär sig enkla barnramsor. Tränar uttal och att svara på frågor samt ställa dem. Kunna skriva ett par enkla meningar på engelska. T.e.x My name is.... I live in ......

Innehåll

 

 

Syfte

 • Syfte
 •  EnSyfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  EnSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  EnSyfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 •  En  1-3Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 •  En  1-3Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 •  En  1-3Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatisering

 

Bedömning:

Lektionerna sker på engelska.

Eleverna kommer att få ta del av olika dialekter och varianter av engelska talet genom lyssningsövningar och avsnitt ur Pick a colour. 

Läsa enkla texter ur olika läromedel.

Sjunger engelska sånger och lär sig enkla barnramsor.

Tränar uttal och att svara på frågor samt ställa dem.

Kunna skriva ett par enkla meningar på engelska. T.e.x My name is.... I live in ......

Tidsplan / Lektionsplanering:

 Årskurs 1-3 

start HT-19

Matriser

En
Engelska 1-3

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Tala
Din förmåga att delta i enkla vardagliga samtal med hjälp av inövade faser.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor t.e.x What is this? What is your name?
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor samt ställa enkla frågor i vardagliga situationer. Kan använda inövade ord och fraser.
Lyssna/förstå
Din förmåga att förstå enkla instruktioner och berättelser.
Förstå kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt t.e.x Sit down, open your book, listen.
Du har förmåga att förstå det mesta av en talad instruktion eller berättelse.
Läsa
Din förmåga att läsa enkla texter.
Läser och förstår väl kända ord som är kopplade till bilder. Behöver viss hjälp med att läsa och uttala orden i enkla meningar.
Läser och förstår väl kända ord samt har förmågan att läsa, förstå och uttala orden i enkla meningar.
Skriva
Din förmåga att producera enkla texter
Skriver av enkla ord med hjälp av bilder. Du har förmåga att skriva en enkel mening t.e.x My name is....
Du har förmåga att skriva enkla ord och meningar utan stöd.Du förstår vad du har skrivit och kan uttala det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: