Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4 - Multiplikation och division

Skapad 2019-11-04 15:22 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Multiplikation och division

Innehåll

 

Tidsperiod:

 • Vecka 46-49

Vad ska jag lära mig? 

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5 x 60, 5 x 600
 • kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, t.ex. 84 / 4, 396 / 3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Hur kan jag arbeta för att komma dit? 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar i matteboken
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • ta eget ansvar för ditt lärande
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • tar eget ansvar för ditt lärande
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Uppgifter

 • Läxa

 • Multiplikationstabellerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4A - Multiplikation och division

Du behöver träna mer
Visar förståelse
Visar god förståelse
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5x60, 5x600
Du kan multiplicera tal som 3x47 och 2x536.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
Du kan använda kort division, t.ex. 84/4, 396/3.
Du kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: