Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knoppens planering

Skapad 2019-11-04 15:52 i Vävaren Mariestad
Förskola
Vår barngrupp består av barn mellan 1-2 år. Vi kommer under våren 2020 att skola in 6 nya barn och kommer därför fokusera mycket på trygghet och anknytning för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga. Utbildningen utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Vi använder oss av teckenkommunikation för att stimulera och utveckla barnens språk. Vi språkbadar tillsammans med barnen i olika situationer, vilket innebär att vi tar tillvara på varje stund för att utmana och bygga språket vidare (t.ex. vid skötbordet, matsituationer, påklädning, lek i olika lärsituationer). Genom trygghet och glädje utvecklas vi, upptäcker, utforskar och skaffar oss nya erfarenheter tillsammans.

Innehåll

Knoppens planering

Var är vi?

Vi utgår ifrån vår beprövade erfarenhet och tankar vi fått när vi läst Martina Lundströms bok Det synliga barnet. Vi tror på tryggheten som rutinerna inger, därmed säger vi inte att vi är rädda för att förändra och förnya. Vi är lyhörda för barnens önskemål och erfarenheter, att tillsammans med barnen utveckla och upptäcka nya saker är något vi verkligen brinner för såväl inne som ute. 

Vi känner att vi är flexibla och spontana inför det oväntade som sker på förskolan i vår utbildning. 

Materialet kring Babblarna skapar goda förutsättningar för lärande och främjar barnens språkutveckling.

"En av förutsättningarna för att barn ska kunna använda miljön för att uttrycka sina tankar och idéer är att de kan ta egna initiativ. Grunden för det är att de vet vilka erbjudanden som finns och få möjlighet att ta dela av dem med en närvarande pedagog och så småningom på egen hand." (Martina Lundström 2016 s. 66)

 2020

Vid starten av vårterminen 2020 så flyttade barnen födda -17 över till Lövet (8 st) och vi skolar in 6 st nya barn (4 st födda -18 och 2 st födda -19). Våra pedagogiska miljöer anpassas och vi fokuserar på tillgängligheten av material för barnen. Vi kommer att fortsätta det språkstimulerande arbetet med Babblarna i kombination med tecken. Vi ser att barn och vårdnadshavare visar intresse för materialet. Vårdnadshavarna uttrycker en glädje över höstens tidigare arbete med Babblarna och även de nya vårdnadshavarna känner igen materialet. 

 

Syfte/Detta vill vi utveckla:

Under hösten 2019/våren 2020 ska vi lära känna en ny barngrupp och ett nytt arbetslag. Vi fokuserar på anknytning, trygghet och omsorg. Vi inkluderar och informerar vårdnadshavarna om vår utbildning, lär känna varandra och skapar förutsättningar för en rak och god relation.

Anknytningen som börjar under inskolningen ger vi mycket tid då vår beprövade erfarenhet säger oss att det är nu vi lägger grunden för att lära känna varandra väl. Detta leder till ett lugn i barngruppen och en möjlighet till individuell utveckling både enskilt och tillsammans med andra.

Genom trygghet skapar vi förutsättningar för kommunikation. Vi använder oss av olika tekniker såsom, TAKK, Babblarna, sagor, imitation, musik och sång. Vi lägger stor vikt vid att vi ska trivas, ha roligt, busa och vara medforskare och uppleva tillsammans med barnen. 

 

Vart ska vi?

Vi vill vidareutveckla kommunikation, matematik och inflytande genom att använda oss av material som vi redan har i vår utbildning.

Språket är det redskap med vilket individer kan låna insikter, färdigheter och kunskap av andra. ( Säljö, 2005, s 81)

Genom språken skapas förbindelser mellan människor och i varje förbindelse äger lärande rum. ( Lundström 2016 s. 45)

 

Hur gör vi?

Vi använder oss av bilder i våra lärloggar, i bildskärm och i dokumentationer på våra väggar och dokumentationstavlor. 

I våra samlingar utgår vi alltid från vår låda med barnens bilder och tecken. Vi introducerar nytt material i en mindre grupp och utifrån barnens behov och intressen.

Vi vill vara lyhörda. Bemöta, bekräfta och berömma både barn och vårdnadshavare.

Ge tid vid möten och ge relevant och tydlig information. Rutiner för struktur och trygghet.

Delge information inom arbetslaget.

 

 

 

 Reflektionsfrågor till veckoreflektionen.

 • Vad fångar barnens intresse?
 • Vilket lärande ser vi?
 • Hur går vi vidare?

 

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss? 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: