Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö matematik åk 7 Geometri HT19 (v.45-50))

Skapad 2019-11-04 17:49 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
"Geometri den gren av matematiken som sysslar med rumsbegrepp som punkt, linje och plan samt med de figurer och kroppar som bildas med hjälp av dessa." Källa: http://matmin.kevius.com/geometri.php

Innehåll

 

Bildresultat för stockholm stadPlanering i matematik åk 7, Åsö Grundskola, HT19

X Kap 3 - Geometri

 

 

Centralt innehåll

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer.
  • Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
  • Skala vid förminskning och förstoring.
  • Metoder för beräkning av area och omkrets av geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. 
  • Geometriska satser och formler.

Ämnesspecifika begrepp (Geometri)

·         Prefix, massa, volym, linje, parallella linjer, stråle, sträcka, längd, skala, förminskning, förstoring, vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, sidovinklar, vertikalvinklar, diagonal, polygon, triangel, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, cirkel, diameter, radie, omkrets, area.

 

 

Tidsplan i tabellform:

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

45

Uppstart

3.1 Prefix och Enheter

 

 

3.1 Prefix och Enheter

 

 

3.2 Längd och Skala

 

 

Läxa 9

46

Uppsamling

3.2 Längd och Skala

 

 

3.3 Vinklar

 

 

3.3 Vinklar

 

 

Läxa 10

 

47

Uppsamling

3.4 Vinkelsumma

 

 

3.4 Vinkelsumma

 

 

3.5 Omkrets

 

Läxa 11

 

48

Uppsamling

3.6 Area

 

 

3.6 Area

 

Läxa 12

 

 

Förmågorna i fokus

49

Uppsamling

Förmågorna i fokus

 

Repetition och övningsprov

 

Repetition och övningsprov

 

 

PROV kap 3

50

Uppsamling

 

Uppsamling

 

Uppsamling

 

Uppsamling

 

51

 

 

 

 

 

 

Läxa

Läxan lämnas in varje vecka. Du ska göra så många uppgifter du kan och redovisa dem enligt läxkortet. Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in den.

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 


Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur:

·         Matematik X. Undvall et al. Liber. 2017. kap 3, s. 112-163

·         Arbetsblad som läraren delar ut

 

Bedömning

·         Skriftliga prov

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

Mål

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: