Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2019-11-04 17:56 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Barns delaktighet och inflytande.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Utveckling o lärande : Barns delaktighet och inflytande, Normer och Värden: Normkritiskt tänkande

Tidsperiod: v 45-48

Förskolans namn: Hasselbackens Förskola

Grupp: Björken

Barnens ålder: 1-3år

År och datum: november 2019

Planeringen Upprättad av: Monica Kadi, Ewa Thillberg, Inger Svensson Norberg

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Barns delaktighet och inflytande

Och normkritiskt tänkande (ålder)


Vilka målområden i läroplanen berörs?
-ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- tydlighet i lärmiljöerna vart saker ska vara,
Lära barnen empati, känna att dom lyckas och få en vi känsla och känner att dom bidrar till gruppen.
Ett nyfiket förhållningssätt att kommunicera.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Vi kommer att arbeta med barnen i mindre grupper, och skapa lärmiljöer efter barnens behov och intressen.
Vi filmar olika situationer i verksamheten för att synliggöra pedagogernas förhållningssätt och barnens interaktioner och lärande.

Monica Ewa och Inger är ansvariga

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

 Vi dokumenterar med lärplattan och synliggör för barnen, pedagogerna och föräldrarna i unikum.

Vi använder oss av dokumentations mall 1 2 och 3 .

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: