Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2019-11-05 08:02 i Söderskolan Falkenberg
Ett tema med inriktning på skolvägen, trafikmärken, trafiksäkerhet som berör eleverna.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Ett tema med inriktning på skolvägen, trafikmärken, trafiksäkerhet som berör eleverna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utifrån elevernas önskemål väcka medvetenhet i trafiken. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • berätta om risker i trafiken och vad man kan göra för att undvika dem.
 • känna igen några vanliga trafikmärken
 • skriva för hand och på iPad.

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan detta när du:

 • beskriver och förklarar riskerna i trafiken till en bild.
 • skriver och målar i ditt trafikhäfte.
 • väljer ett fordon som du presenterar skriftligt.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få möjlighet att träna detta genom att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • titta på filmer
 • vi gör stapeldiagram
 • arbetar i trafikhäftet
 • pärlar fordon
 • skriva gemensamma och enskilda texter
 • ritar bilder med trafiktema
 • samtala och argumentera 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: