👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering läsåret 21/22

Skapad 2019-11-05 10:00 i Gonäs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi introducerar programmering i barngruppen. Barnen utmanas att tänka strategiskt, matematiskt och får dessutom kännedom om olika begrepp inom programmering såsom kommandon, koder, mönster, höger, vänster osv.

Innehåll

 

Var är vi?

Efter att jag visade robotarna för barnen har de frågat när de ska få börja med programmeringen. 

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen ett "verktyg" för att utveckla deras förmåga att följa matematiska resonemang genom kommandon och programmering.

Vi vill väcka nyfikenhet och en förståelse för den digitalisering barnen möter i sin vardag. 

När vi introducerar ämnet för barnen gör vi en tankekarta med barnen, för att få reda på vad de vet om programmering.

Verksamheten ska erbjuda: 

Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem. Att dela upp problem i mindre delar (steg).  

Att barnen ska få möjlighet att följa en instruktion och skapa egna mönster. 

Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för symboler och deras betydelse.   

Att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt kreativa tänkande och att tänka utanför ramarna. 

Att barnen ska få möjligheten att utvecklas genom kreativa misslyckanden och insiktsfulla felsteg. Med det menar vi att inget är fel utan det finns flera sätt att lösa problem.


Hur gör vi?

Vi förbereder barnen genom att bygga rörelsemaskiner för att ge dem möjlighet att förstå de grundläggande principerna i programmering , dvs att ge kommandon och följa ett specifikt mönster för att uppnå ett förutbestämt mål.

Vi utmanar barnen genom att de själva får ge och följa kommandon. Vi avancerar och utvecklar kommandona så att barnen ges möjlighet att tänka i flera steg.

Vi inspirerar barnen genom att använda oss att ett varierat arbetssätt och material. Vi använder lego, duplo, pilar, rörelse, robotarna, olika mattor mm. 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18