Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2019-11-05 10:58 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Biologi
Vi studerar hur växter och djur är indelade i olika grupper, vad som kännetecknar de olika grupperna. Vi tittar även på vad som skiljer växter från djur.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du som elev ska få möjlighet att utveckla kunskap och förståelse för:

Hur djur och växter delas in i olika grupper.

Hur växter är uppbyggda.

Hur växter förökar sig.

Vad fotosyntes är och hur den fungerar.

Vad cellandning är och hur det fungerar.

Vad som är gemensamt för djur.

Vad som skiljer växter och djur.

Aktuella ord och begrepp

Ryggradslösa djur, ryggradsdjur, fullständig förvandling/ofullständig förvandling, cellandning, plankton, pollinering, sporer, frö, kloning, fotosyntes, energigivare/energitagare

Bedömning

Dina kunskaper om och förståelsen för hur växter och djur delas in i olika grupper, vilka likheter och skillnader det finns mellan grupperna och hur djur och växter samspelar.
Din förståelse för de speciella ord och uttryck som används under arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att tillsammans arbeta med texter och titta på filmer.

Du kommer att få arbeta både enskilt och i mindre grupp.

Du kommer att få redovisa dina kunskaper genom muntliga redovisningar och skriftliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Växter och djur

Når ej kunskpskraven
E
C
A
Förmågan att använda begreppen i beskrivningar av biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Livets utveckling
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: