👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen/Ansiktet

Skapad 2019-11-05 13:57 i Svalans förskola Kristianstad
Förskola
Fortsättning på temat Kroppen. De kunde namnen på många av delarna som vi har i ansiktet men för att bättre se var varje individ står ville vi gå vidare med att de fick rita självporträtt.

Innehåll

Innehåll 

Barnens ålder: 3-5 år

Syfte: Barnen ska utveckla förståelse för ansiktet och att vi ser olika ut, samt ta del av olika begrepp/ansiktets delar. 

Genomförande: Lät de blivande skolbarnen utgå från ett blankt papper och pedagogen hade max två barn samtidigt. Fick sitta med en spegel framför sig. De mindre barnen fick en förlaga med huvudform, örön och hår och fick sitta med en pedagog och max tre barn samtidigt. Här tog vi hjälp av ipad och kameraläget mot dem själva (spegel).

Dokumentation: Materialet sätts upp på vår dokumentationsvägg. 

 

Utvärdera: Vid arbetslagsplanering.

Resultat: Många visste vad de olika delarna hette i ansiktet och var i ansiktet de sitter men de flesta visste inte hur de skulle ritas. Flera barn tittar på den hela kroppen och diskuterar utifrån vår dokumentation.

 

Analys: vi tror att det har varit positivit att vi inte hela tiden har jobbat i helgrupp utan  barnen har fått smälta och bearbeta i under den fri leken

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18