Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rörelse

Skapad 2019-11-05 13:58 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Ni ska tillsammans i grupp sätta ihop ett rörelseprogram till musik.

Innehåll

Vad?

Du ska tillsammans med andra i en grupp sätta ihop, genomföra och värdera ett rörelseprogram till musik. Det kan vara en dans eller ett träningspass av något slag.

Hur?

Pass 1: Genomgång av uppgiften. Hur analyserar man takter? Puls? Hur kan man räkna t.ex. 8:or? Gruppindelning(lärare). Pass 2-7: Bestäm i grupperna vilken låt ni ska använda och vilken puls som är lämplig. Bestäm vad ni ska göra för program. Brainstorma, kom med idéer. Kom igång. Pass 8: Examination.

Varför?

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan.

Examination?

I slutet av projektet visar grupperna sina program för varandra. Uppträdandena filmas(dokumentation).

Uppgifter

 • MU-RÖ

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rörelse till musik samt dans.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: