Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-11-05 14:06 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Det här kapitlet handlar om geometri.

Innehåll

 

Mål och syfte 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna mäta och jämföra olika längder.
 • förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
 • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer.
 • kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar.

Arbetssätt - undervisningen

 • Gemensamma genomgångar.
 • Du kommer att arbeta enskilt och ibland med en kamrat i olika matteuppgifter.

Bedömning

 • Jag bedömer hur du deltar vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.
 • Jag tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.
 • Du kommer att få producera geometriska figurer för att visa att du förstått.
 • Du kommer att få öva på symmetri i en bilduppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik GEOMETRI

GEOMETRI

Godkänd
Behöver träna mer
Eleven kan mäta och jämföra olika längder.
Eleven vet t ex att 8 m = 8 dm = 800 cm = 8000 mm
Eleven kan rita sträckor.
En sträcka har en tydlig början och ett tydligt slut.
Eleven kan namnet på några geometriska figurer och eleven känner till figurernas egenskaper.
kvadrat, rektangel och triangel
Eleven kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Eleven förstår skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
Eleven vet att summan i en triangel alltid blir 180*
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: