Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden ht19

Skapad 2019-11-05 14:10 i Partille
Grundskola 5 Geografi Historia Religionskunskap Svenska
Du ska få lära dig om livet på medeltiden i och omkring Sverige.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Hur samhället var organiserat på medeltiden, vem som bestämde och varför. 

Hur vardagen kunde se ut för olika människor på medeltiden beroende på var de bodde och hur de försörjde sig. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Läsa i historieboken och se på film för att lära oss fakta om medeltiden. 

Öva begrepp

Läsa en roman med anknytning till medeltiden.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Hur faktan i din text stämmer överens med det vi vet om livet på medeltiden.

Utifrån hur det går på kunskapstestet.

Lyssna på ditt deltagande i diskussioner kring text. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: