Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tala, läsa och skriva Åk 2

Skapad 2019-11-05 14:28 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
I svenska ska vi lära oss att tala inför andra men även kunna lyssna på andra. Vi ska kunna läsa och förstå det vi läser. Vi ska dessutom kunna skriva texter av olika slag så att andra kan förstå det vi vill berätta.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Se matris.

Undervisning - arbetssätt
Vi kommer att läsa både högt och tyst.
Ha diskussioner om texter och innehållet i dem.
Arbeta med läsförståelse för att utveckla förmågan att förstå det vi läser.
Träna på att skriva olika typer av texter både för hand och på dator.
Träna handstil, stavning och skrivregler.
Framföra arbeten inför andra.
Lyssna och ta in information från andra.

Elevinflytande
Eleverna kommer att kunna välja material som vi ska arbeta med vid vissa tillfälle. De kommer också ha möjlighet att välja olika övningar som passar deras utveckling.

Bedömning
Bedömningen sker löpande under arbetets gång och publiceras i matrisen när en slutgiltig bedömning är gjord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Svenska - Tala, läsa och skriva Åk 2

Du behöver träna mer...
Du kan...
Läsförståelse
Eleven kan med stöd kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Eleven kan kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Lässtrategier
Eleven kan med stöd läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Skriva olika texter för hand och på dator
Eleven kan med stöd skriva enkla texter av olika slag med läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva enkla texter av olika slag med läslig handstil och på dator.
Skrivregler
Eleven kan med stöd använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Muntligt framförande
Eleven kan med stöd berätta om vardagliga händelser. Då beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Eleven kan berätta om vardagliga händelser. Då beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Förklara och lyssna
Eleven kan med stöd ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: