Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FSK Lennart Hellsing - Glassmånen

Skapad 2019-11-05 14:30 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F
I november kommer vi att arbeta med Lennart Hellsings bok Glassmånen.

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

Under arbetet med boken Glassmånen kommer du att möta följande innehåll:

 • Arbete med antal (arbeta med talet 15)
 • Ord och begrepp ur boken.
  • t ex. Kollision, rånlandgång, "de seglar sakta ner mot jorden", dröm 
 • Vad ett moln är och hur det ser ut.
 • Fakta om Lennart Hellsing
 • Hel och halv
 • Mönster
 • Längd

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Du kommer att lära dig följande saker för att få en djupare förståelse för bokens innehåll.

 

Så här kommer vi att jobba. (Genomförande)

Vi kommer att arbeta med ett språkutvecklande fokus där vi vänder och vrider på ord och begrepp i boken. Arbetet kommer utgå från olika uttrycksformer. Vi kommer att skriva, rita, måla och skapa. Vi kommer även att arbeta digitalt med hjälp av ipads. 

 

Material:

 • Boken Krakel Spektakel boken.
 • Bilder som stöd
 • Powerpoint
 • Olika verktyg för skapande 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: