Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns integritet.

Skapad 2019-11-05 15:22 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
I den nya läroplanen 2019 synliggörs integritet som ett mål. Fokus ska läggas extra på integritet v.45-46 men ska även synliggöras och genomsyra hela verksamheten under hela tiden.

Innehåll

Syfte och mål:

 • Stärka barnens självkänsla, respektera sig själva och andra.
 • Att barnen ska ha rätt till sina känslor och sätta ord på vad de känner.
 • Att varje barn bestämmer över sin egen kropp,vågar säga nej när något inte känns okej.
 • Att barnen lär sig säga stopp,nej eller sluta om något känns obehagligt.
 • Att barnen lär sig att lyssna till ett stopp,nej eller sluta.
 • Att barnen lär sig respektera när andra säger nej och stopp

 

 

Aktivitet/metod:

 • Vi arbetar utifrån våra kompisböcker baserade på Barnkonventionen bl.annat ”Stopp”boken.
 • Sjunger sången ”Stopp min kropp”och lekar  lekar med fokus på att träna på innebörden i ordet stopp.
 • Barnen gör egna stopp händer som sätts upp på avdelningen.
 • Vi pratar känslor, dansar känslor och målar känslor.
 • Vi arbetar med en app om känslor.
 • Vi läser böcker om integritet ex Vilda säger nej, Nej eller Okey och Barnen i Kramdalen.

När? Var? Hur? Varför?.

Aktiviteterna sker i:

 • grupper
 • samling
 • på och efter läsvila för de äldre barnen
 • genom spontana samtal över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: