Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4

Skapad 2019-11-05 15:23 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Under läsåret kommer eleverna utöva friidrott, orientering, friluftsliv, dans, redskapsgymnasitik, lekar både inne och ute, simning samt olika bollsporter. Vi kommer repetera kunskaperna om allemansrätten. Vi kommer befästa ord och begrepp kopplade till ämnet. Man bör t ex veta vad skillnaden är på att kasta och stöta.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • delta i lekar, spel och idrotter.
 • orientera
 • anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
 • känna till hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter
 • känna till hur man kan hantera nödsituationer på land och i vatten
 • känna till allemansrätten 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma ovanstående förmågor fortlöpande under lektionstid genom att:

 • se hur du deltar i olika aktiviteter, idrotter, lekar och hur du anpassar dina rörelser till dessa aktiviteter
 • se hur du kan orientera dig i bekant och obekant miljö med karta.
 • se hur du kan förhålla dig till och följa de regler som finns.
 • lyssna av om du förstått hur man kan förebygger skador inom lek, spel och idrotter

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha undervisning både inom- och utomhus där vi provar på olika idrotter, lekar, rörelser. Ibland kommer vi besöka andra anläggningar t ex badhuset och ishallen.                          

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: