Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 åk 8 Ge Väder, klimat och vegetation TP

Skapad 2019-11-05 15:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Geografi
Vad är det som påverkar klimatet och hur och på vilket sätt påverkar klimatet vegetationen? Vad är en sårbar plats och hur påverkar detta människor, djur och natur?

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

  • jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor
  • sårbara platser och naturgivna risker och hot, t.e.x översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet
  • använda dig av begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

 

Bedömning

 se bedömningsmatris

 

Genomförande

Du deltar i föreläsning och diskussioner samt gör olika uppgifter rörande arbetsområdet, både muntligt och skriftligt. Fundera på sambanden mellan klimat och vegetation, vilka platser som är sårbara och varför, samt hur man "mäter" klimat. Under arbetsområdets gång har du förhör och prov. 

 

Kursplanemål

  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Matriser

Ge
Väder, klimat och vegetation

---->
---->
---->
Beskriva
Du kan använda begrepp samt återge fakta som geografiska förhållanden och människans levnadsvillkor och visar då kunskaper som är …
grundläggande
goda
mycket goda
Visa samband
Du kan resonera om orsaker och konsekvenser gällande väder, klimat och vegetation samt en del om klimatförändringarna, på sätt som är …
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Granska
Du kan resonera om olika källors trovärdighet och relevans samt använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på sätt som är …
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: