Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte

Skapad 2019-11-05 15:29 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer under tre veckor jobba med volym och vikt.

Innehåll

Vi kommer under tre veckor jobba med volym och vikt.

Arbetssätt:

Vi kommer att jobba i matteboken.

Göra olika laborationer som har med vikt och volym att göra.

Vi kommer att föreläsa om hur de olika mätsystemen är uppbyggda och hur man kan tänka vid enhetsomvandlingar.

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas i hur väl de klarar av att behärska volym och viktbegreppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: