Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TID

Skapad 2019-11-05 15:34 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En planering över ett arbetsområde om årstidernas växlingar, dagar, veckor, månader, år och klockan.
Grundskola F – 2 Bild Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Varför blir det mörkare på vintern? Hur många timmar har ett dygn? Vad händer i naturen på vintern? Dessa och många andra frågor ska du få veta svaret på när vi arbetar med detta arbetsområde. Häng med!

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

 • Vad vi har för årstider och vad som händer i naturen under de olika årstiderna.
 • Om året, vilka månaderna är, hur många dagar de har och i vilken ordning de kommer.
 • Varför det blir vinter, vår, sommar och höst och varför vi har dag och natt.
 • Hur många timmar ett dygn har.
 • Äldre tiders sätt att förklara olika naturfenomen.

Så här kommer du att få lära dig:

 • Genom att lyssna på olika genomgångar och delta aktivt i gruppdiskussioner.
 • Genom att läsa enkla meningar med fakta.
 • Genom att se på film
 • Genom att rita.
 • Genom att dramatisera.
 • Genom att få träna på olika övningsuppgifter.
 • Genom att vara ute i naturen.
 • Härma - genom att ta efter någon som kan.
 • I-pad - vi tränar olika begrepp m.m. på I-pad.

Det här ska du kunna:

 • Vad de olika årstiderna heter.
 • Vad veckodagarna och månaderna heter och i vilken ordning de kommer.
 • Du ska veta varför det t.ex. blir kallare på vintern och varmare på sommaren.
 • Du ska veta hur många timmar ett dygn har.

Så här kommer du att bli bedömd:

 • Genom fortlöpande observation kommer vi pedagoger att se vad du kan och vad du behöver träna mer på.
 • I diskussioner med kompisar kommer du att få visa vad du har lärt dig.
 • Genom att du får skriva och rita om det du har lärt dig.
 • Genom att få berätta och svara på frågor muntligt i liten och stor grupp så kommer du att få visa vad du har lärt dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Tema TID

Tema TID

Du kan med stöd.
Du kan.
Du kan med säkerhet.
...vad de olika årstiderna heter.
...vad månaderna heter och i vilken ordning de kommer.
...vad veckodagarna heter.
...förklara varför det t.ex. blir kallare på vintern och varmare på sommaren.
...hur många timmar ett dygn har.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: