Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla

Skapad 2019-11-05 15:38 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla empati och respekt

Innehåll

Förskolans mål

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att alla barn ska känna tillit till sin egen förmåga att uttrycka sina åsikter, tankar och ta ansvar för sina egna handlingar.

 

Aktivitet

Barnen delas under dagen upp i olika grupper efter ålder där vi har samlingar och olika aktiviteter. Alla barn ska bli sedda och ges samma förutsättningar och möjligheter. Under dagen uppmuntrar och stöttar vi barnen att försöka själv eller ta hjälp av en kompis i de vardagliga situationer eller rutiner som sker på förskolan.

 

När? Var? Hur? Varför?

Genom närvarande och lyhörda pedagoger kan vi stötta barnen i deras individuella val i den dagliga verksamheten. Genom att barnen delas in i mindre grupper skapas trygghet och förutsättningar till att barnen vågar uttrycka sina tankar och känslor. Genom att synliggöra arbetet med självkänsla och intrigitet ger vi barnen redskap att bygga upp självkänslan och tron på sig själv.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: