Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2019-11-05 15:39 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Teknik Kemi
Vad är egentligen vatten? Och vad består luft av? Var kommer kranvattnet ifrån? Varför kan man inte dricka havsvatten? Hur kan vissa insekter gå på vatten? Var tar "det" vägen när du spolat? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig om vatten.

Innehåll

Genom undersökningar kommer du att få undersöka vatten och luft. Vi kommer även att läsa faktatexter.

Begrepp du får lära dig:

 
 
vattenmolekyl
ytspänning
fast form
flytande form
gasform
kokpunkt
fryspunkt
avdunstning
kondens
vattnets kretslopp
luft
atmosfär
 
Jag kommer att bedöma:
* hur väl du utför undersökningarna och dokumenterar dem.
* hur väl du kan begreppen (skriftligt prov)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: