Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v. 47-49

Skapad 2019-11-05 15:57 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med avsnitt 3 på Gleerupsportal enskilt. i par och i helklass. Vi blandar aktiviteter med laborativt material, quiz, räknehäfte och spel för att lära oss samband mellan bråk och procent.

Innehåll

Tid
v. 47-49                                                                     

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga 

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer

 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet

 • Kunna se om mitt tal är rimligt

 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer

 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 

 • Kunna använda miniräknare

Resonemangsförmåga

 • Kunna föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer

 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Övergripande mål och riktlinjer

Värdegrunds-eller övriga kompetenser som finns med i planeringen:
Självinsikt, ansvarstagande

Övriga mål som vi arbetar med:
Självutvärdering, elevdelaktighet

Hur delaktighet/inkluderande arbetssätt syns i arbetet:
Avstämningar, självutvärderingar, kamratrespons, lärandemål, utvärderingar.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Använda begreppet Procent (%)
 • Skriva hur stor del av en figur som är färglagd i procent.
 • Skriva hur stort antal av något som är i procent
 • Skriva hur lång en sträcka är i procent
 • Färglägga en viss procent av en figur.
 • Omvandla bråk till procent
 • Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar.
 • Förlänga bråktal till hundradelar och koppla till procent
 • Använda strategier vid problemlösning 


  Hur ska jag visa det? 
  (Bedömning)

       Formativ

  Du visar detta genom 
  - att delta i samtal där du resonerar, för och följer matematiska resonemang.
  - kontinuerliga avstämningar mot lärandemålen (till exempel exittickets, måluppgifter, visa vad du kan och diagnoser)
  - utvärdera ditt lärande mot lärandemålen.

       Summativ

  - Prov v. 49

   

  Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

  • Gemensam genomgång

   Varje område inleds med diskussionsunderlag samt områdets mål och begrepp.

  • ”Vanliga” uppgifter

   Elevernas ”vanliga” uppgifter alterneras mellan arbete i grupp (Aktiviteter) och enskilt arbete. 

  • Måluppgifter

   Med täta intervaller visar eleverna sin förståelse för ett avsnitt i en Måluppgift

  • Något extra

   För snabba elever finns extrauppgifter som heter Något extra. 

  • Utmaningar

   Utmanings-uppgifterna är ordentligt kluriga och utvecklande

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik v. 47-49

Rubrik 1

Du behöver öva
Du visar att du behöver öva för att nå lärandemålet
Du är på god väg
Du visar att du kan genomföra vissa delar av uppgifterna och är på god väg att nå lärandemålet
Du visar att du kan
Du visar att du når lärandemålet med lösning och svar genom att använda olika strategier.
Procent
Lärandemål Du kan skriva hur stor del av en figur som är färglagd.
Du behöver öva
Du är på god väg
Du visar att du kan
Från bråk till procent
Du kan omvandla bråk till procent
Du behöver öva
Du är på god väg
Du visar att du kan
Procent av helhet
Du kan beräkna procent av helheten
Du behöver öva
Du är på god väg
Du visar att du kan
Procent
Du ska kunna Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar.
Du behöver öva
Du är på god väg
Du visar att du kan
Problemlösning
Du kan använda strategier vid problemlösning.
Du behöver öva
Du är på god väg
Du visar att du kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: