Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Slöjdintroduktion år3 Grundsärskolan 19-20

Skapad 2019-11-05 16:04 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Introduktion av slöjdämnet eleverna får prova på olika grundmoment och lära sig arbetsprocessen.
Grundsärskola 3 Slöjd
Eleverna får prova enkla verktyg, moment och material. Vi lär oss vad verktyg och material heter.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Eleverna får: - prova på att använda olika verktyg, maskiner och material. - prova på att formge och designa olika föremål. - prova olika ytbehandlingsmetoder. - lära sig några ämnesspecifika ord och begrepp.

Mål

Eleverna ges möjlighet att utveckla: - förmågan att välja och planera ett arbete som sedan ska framställas. - förmågan att formge och framställa olika föremål i olika material med lämpliga verktyg och tekniker. - förmågan till samarbete. - förmågan att utvärdera det färdiga arbetet. Lära sig ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får mestadels undervisning enskilt med det kan förekomma undervisning i grupp. Eleven gör en del moment själv andra moment görs tillsammans med någon vuxen.

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Bedömningen ska vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna i arbetsområdet.

Skriv endast under var och hur nedan.

Vad ska bedömas?

Jag bedömer förmågan att: - välja arbete och planera det själv. - använda enkla verktyg. - genomföra enkla moment. - samarbeta.

Hur ska det bedömas?

Jag bedömer arbetet genom observationer under arbetets gång, samt det färdiga resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: