Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2019-11-05 16:21 i Fajansskolan Falkenberg
I ämnet svenska och svenska som andra språk kommer du att forma bokstäver, lära dig bokstavsljudet, sätta samman bokstäver till ord, samtala, lyssna, återberätta, läsa och skriva
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Innehåll

Bedömning 

Bedömning, vad

Du visar att du kan forma bokstäver uppifrån och ner och skriver ord och text

Du visar att du kan bokstavsljudet genom att muntligt återberätta och du visar även genom att sätta samman bokstavsljuden till ord och läsa

Du visar att du kan förstå det du läser

Du visar att du kan samtala, återberätta och lyssna

Du ska få skriva olika text beroende på din förmåga

Bedömning, hur

Du formar bokstäver, skriver ord och text

Du sätter samman bokstavsljud till ord och läser texter utifrån egen förmåga

Du samtalar och återberättar för lärare och kamrater

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

Arbeta med veckans bokstav och med Den magiska kulan som läsebok.

Vi har gemensamma genomgångar

Du får arbeta själv och i par och i grupp 

Du kommer att på skriva för hand och på Ipad

Du kommer att använda böcker, ILT och olika appar som tränar det ovanstående 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: