Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2019-11-05 16:50 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vi kommer att: Prata om vad teknik är, Hitta tyngdkraft, jämvikt och balans som kan observeras vid lek och rörelse. Vi kommer att diskutera, se på film kring olika föremål som har förändrats över tid. Vi kommer att prova att programmera varandra

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig att:

-vad teknik kan vara och hur det kan påverkat och förändrats över tid
- kunna samtala om ord och begrepp inom teknikområdet

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att:
- aktivt delta då vi gör undersökningar
- förmåga att delta i diskussioner

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:
- träna samarbete genom olika moment.
- diskutera
- utföra enklare undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Matris Tk åk 3

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du **känner till** några vanliga tekniska föremål från vardagen och hur de används.
Du kan **beskriva enkla** tekniska föremål, hur de är utformade och hur de används.
Du kan **beskriva** tekniska konstruktioner utifrån hur de är utformade och hur de används.
* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbetar förslag till lösningar
Du ser vardagliga problem som kan lösas med teknik.
Du ser vardagliga problem som kan lösas med teknik och **ger förslag** på lösningar.
Du ser vardagliga problem som kan lösas med teknik och **ger förslag** på lösningar samt **prövar och omprövar**.
* använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du arbetar efter **enkla** beskrivningar och kan göra **enkla** skisser och modeller.
Du arbetar efter beskrivningar och gör skisser och modeller.
Du **utarbetar egna förslag** till beskrivningar, skisser och modeller. Du kan **bedöma** kvaliteten.
* analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Du kan **ge exempel** på några vardagliga ting som förändrats över tid.
Du kan **berätta om** hur några vardagliga ting förändrats över tid.
Du kan **resonera om hur och varför** vardagliga ting har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: