Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växtersliscyklar

Skapad 2019-11-05 17:17 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Till pedagogisk personal- ej till elever.
Grundskola F – 3 Teknik Biologi
Du ska få lära dig om bondgårdsdjur och deras olika familjer och hur de ingår i olika livscyklar och tekniska system.

Innehåll

 

Vi besöker en bondgård (biologi)

På besöket kommer du att lära dig om olika typer av djur som bor på gården. Vi samtalar om de olika djurfamiljerna och vilket syfte de har för oss människor. Du får även ett lära dig om hur djuren på gården lever under året. 

Teknik

På lektionstid kommer vi att prata om mjölkens väg från ko till bord. Då får göra skisser över hur du tror processen kommer gå till. Genom samtal och en film utvecklar du din skiss och ser hur ett tekniska system hänger ihop och vad det har för syfte för oss människor och vår miljö. 

Fjärilens livscykel

Vi kommer att studera fjärilen och få följa den från ägg till färdigutvecklad fjäril. 

På våren kommer vi att studera fjärilens livscykel. Vi kommer att dokumentera detta i vårt arbetshäfte med bilder och ord.

Utflykterna

Vi kommer studera de djur som lever i vattnet. Vi tittar och observerar hur de kan leva under vatten och hur dessa djurs livscykel ser ut. Vi arbetare främst med att göra noggranna observationen och rita av djuren noggrant. 

Bedömning

Genom ditt deltagande på lektionerna och utflykterna och ditt arbete med dina skisser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: