👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lucia klass 6

Skapad 2019-11-05 17:22 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 6 Musik
Luciaframträdande i kyrkan eller idrottshallen 2020 covidanpassning: film i st f framträdande

Innehåll

Att förbereda och genomföra ett Luciaframträdande innehåller många moment, och flera av läroplanens övergripande mål berörs, förutom kunskapsmålen i musik:

 

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig." Läroplanen kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag

 

- Vi beslutar gemensamt vilka sånger vi ska öva in och framföra.

- Vi beslutar gemensamt vilken klädsel vi ska ha. (traditionellt vita särkar, tomtar, renar mm jultema eller vanliga kläder)

- Dom som vill vara lucia anmäler sig och vi drar lott. En ordinarie och en reserv.

- Alla ska var med och öva sångerna på lektionerna. Det ingår i musikkursen. Vill man inte vara med och framträda finns det andra viktiga arbetsuppgifter: Vara publikvärd, brandvakt, materialansvarig etc.

Musikmål:

 • Röstövningar, sångteknik, sångövning
 • Kunskap om luciatraditionen 
 • Traditionella och moderna sånger som förknippas med luciafirande
 • Att förbereda och genomföra ett sångframträdande för publik

 

2020 gör vi en film i stället för ett framträdande. Samma lärandemål gäller.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Sång och röstvård

På väg
Bra
Jättebra
Röstvård
Du visar ännu inte förståelse för varför man behöver värma upp rösten, men du deltar i övningarna.
Du visar att du förstår varför man behöver värma upp rösten och du deltar i övningarna.
Du visar att du förstår varför man behöver värma upp rösten och du kan reflektera kring ämnet röstvård. Du deltar i övningarna.
Sång
Du sjunger tillsammans med andra och följer rytm och toner ganska bra.
Du sjunger tillsammans med andra och följer rytm och toner bra.
Du sjunger tillsammans med andra och följer rytm och toner mycket bra.

På väg
Bra
Jättebra
Arbetsinsats
Diskussionsunderlag, ej betygsgrundande
Du gör vad du ska. Helt ok.
Din arbetsinsats är värdefull för slutresultatet. Du bidrar på ett bra sätt.
Din arbetsinsats är en stor tillgång för hela luciaframträdandet. Tack vare dig blir hela resultatet bättre.