Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3, Hallenskolan

Skapad 2019-11-05 19:14 i Hallenskolan Mölndals Stad
Musik åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Musik
För att kunna förstå och delta i olika musikaliska sammanhang får du i skolan lära dig om musik som uttrycksform.

Innehåll

Varför finns musikämnet i skolan?

Undervisningen i musik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att sjunga och spela, väcka intresse för att utveckla din musikaliska kreativitet och skapa förståelse för musikens påverkan människors känslor, tankar och upplevelser.

 

Vad ska vi göra på lektionerna?

 • Sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.
 • Sjunga sånger som passar till årstiderna, högtider och traditioner.
 • Sjunga sånger på olika språk.
 • Spela på rytminstrument som handtrumma, ägg, claves och gurka
 • Improvisera med både rytm och ton. 
 • Skapa egen musik.
 • Träna grov- och finmotorik med dans, rytm och rörelse. 
 • Lyssna på olika sorters musik och prata om hur den låter och vad den kan användas till. 
 • Prata om musikens känslor och hur musiken spelar roll i andra uttryck, t. ex. film.
 • Prata om musikaliska begrepp och symboler. 

Hur går bedömningen till? 

I musiken används löpande bedömning, vilket betyder att läraren regelbundet antecknar nivå av deltagande och utveckling under lektionerna och använder detta för att skriva elevernas omdömen i musik. Det är därför viktigt att du deltar aktivt och alltid gör ditt bästa!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: