Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1, 2019/20 Sankt Olofs skola

Skapad 2019-11-05 20:10 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Vi arbetar främst med att uttrycka sig på engelska och att kommunicera muntligt. Tränar på att använda rätt uttal och att våga prata engelska inför andra. Utveckla sin förmåga att ta eget ansvar för sin inlärning under lektionerna.
Grundskola 1 Engelska
English is fun!

Innehåll

Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Aktivitet, kreativitet, fantasi, respekt, självförtroende och glädje är viktiga grundpelare i inlärningen.

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en tilltro till sin egen förmåga att använda språket.

 • Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa - reception

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Så här arbetar vi för att nå målen

Ser tv-programmen Pick a Colour från UR, som tar upp fraser och ord på ett för barn tilltalande sätt. Eleverna använder och tränar vardagliga fraser och ord som tas upp i programmen, genom t. ex. "On Stage".

Flashcards (bildkort), som tillverkas och bl. a. används som spel med kamrater. Härmar läraren i kör för att få bra uttal och för att våga säga ord/fraser på engelska.

Learn English Kids från British Council är ett annat digitalt verktyg som ibland används (läsa, lyssna, filmer, sjunga)

Sjunger engelska sånger.

Klass 1 har 30 minuter engelskundervisning per vecka.

 

Så här visar eleven att man når målen

Läraren lyssnar på dig under lektionerna och observerar dig under "On Stage", för att se om du har nått målen. Du ska kunna förstå och tolka enkla fraser i olika former. Du ska känna tillit till din förmåga att uttrycka enkla fraser. .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: