👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2019-11-05 21:05 i Helgedalskolan Kristianstad
Grundskola 2 – 3 Matematik
Du ska få lära dig olika metoder inom problemlösning.

Innehåll

Så här kommer vi arbeta: 

Lärarledda genomgångar av matematiska begrepp och olika problemlösningsmetoder, som ex rita en bild, räkna baklänges, se mönster m.m.

Arbeta i par och enskilt.

Du kommer att ha stöd av en checklista, målet är att kunna lösa problemet utan checklistan.

Använda konkret material vid behov.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

• förstå problemet

• välja och använda lämplig metod och räknesätt för att lösa problem

• redogöra hur du löst problemet och använda matematiska begrepp

 

 

Det kommer ske både i muntlig och skriftlig form.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Problemlösning

Förmåga att förstå problemet

Förmåga att själv förstå problemet
Behöver hjälp med att förstå problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet
Förstår problemet på egen hand

Förmåga att välja metod och räknesätt

Förmåga att kunna välja rätt räknesätt eller lösningsmetod.
Behöver hjälp med att välja räknesätt och/eller lösningsmetod.
Behöver ett visst stöd med att välja räknesätt och/eller lösningsmetod.
Väljer en metod och/eller räknesätt som löser problemet.

Förmåga att redogöra

Skriftligt
Saknar uträkningar eller svar.
Skriftliga redovisningen är ofta svår att följa för att vissa steg i lösningen saknas eller inte är uttryckta på rätt sätt.
Skriftliga redovisningen är ibland svår att följa för att vissa steg i lösningen saknas eller inte är uttryckta på rätt sätt.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen.
Muntligt
Behöver stödfrågor för att redovisa.
Den muntliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen.
Med ett matematiskt språk
Muntligt
Använder vardagsuttryck, t.ex. plussar, fyrkant
Använder korrekta matematiska begrepp blandat med vardagsuttryck.
Använder korrekta matematiska ord, t.ex. addera, summa, cirkel.
Bildligt
Bild saknas.
Ritar bilder som inte hänger ihop med uträkningen.
Ritar bilder som hänger ihop med uträkningen men saknar vissa viktiga delar för att kunna lösa problemet.
Ritar bilder som förstärker och förtydligar den skriftliga/muntliga uträkningen.