Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige, världen - ett arbetsområde med kartan

Skapad 2019-11-05 21:57 i Stordammens skola Uppsala
Ett arbetsområde kring kartan, världen och jordens olika klimat samt hur detta påverkar var människans levnadsvillkor.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Bild
Vart ligger Sverige? Varför väljer man att bo på olika ställen i världen? Världen är stor! Vilka är våra världsdelar och världshav? Detta och mycket mer kommer du få lära dig nu! Vi kommer arbeta med detta arbetsområde från v. 45-51.

Innehåll

Syfte och förmågor

Du kommer få arbeta med din begreppsliga förmåga, din kommunikativa förmåga, samt din analysförmåga.

Centralt innehåll

Du skall:

-  få lära dig vilka kontinenterna och världshaven är och deras lägen.
- få hitta Sverige och Uppsala på kartan.
- få diskutera vilka orsaker det finns att man väljer att bosätta sig på olika platser i världen. 

- få diskutera vilka olika orsaker det finns till att människor flyttar samt fundera över vad som är bra på den platsen du bor

Arbetssätt

Du kommer få:

- arbeta både enskilt och tillsammans med andra.
- titta på google earth och andra typer av kartor för att se förhållande mellan olika områden på kartan
- vara delaktig i gruppdiskussioner och gemensamma genomgångar.
- titta på film.

Konkretisering av mål

Du skall efter avslutat arbetsområde kunna:

- Ge något exempel på vad ett barn behöver för att kunna leva och må bra på en plats

- Ge exempel på någon eller några orsaker till varför människor kan välja att flytta från en plats till en annan.
- Ge något exempel på hur en flytt kan påverka ett barn eller en familj.
- sätta ut världshaven, världsdelarna, Sverige, och Uppsala på kartan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: