Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-11-05 22:10 i Duveds skola Åre
Vasatiden
Grundskola 6 Historia
Tiden 1523-1611 kallas för Vasatiden. Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Förväntat resultat:

Efter detta område förväntas du kunna följande:

  • Hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en.
  • Hur män, kvinnor och barn levde under Vasatiden och jämföra med nutida förhållanden.
  • Hur den svenska kyrkan utvecklades och varför detta skedde.

 

Examinationsuppgifter:

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas genom lektionsuppgifter, diskussioner och en skriftliguppgift med tillkommande muntlig presentation.

Bedömning:

Se matris

Undervisning

  • Vi kommer att läsa i boken Puls historia, lyssna på Historierummet i P3, diskutera och resonera enskilt och i grupp om händelser och personer under denna tidsperiod samt fördjupa oss genom en gruppuppgift och redovisa denna inför klassen.

 

Matriser

Hi
Vasatiden matris

Vasatiden

E
C
A
Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du kan föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du ger fler än ett exempel på det du beskriver.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: