Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering- Musik

Skapad 2019-11-06 08:01 i Ensittarevägens förskola Partille
Förskola
Tema musik 1-3år.

Innehåll

Projektplanering - Musik Ht-2019/Vt-2020

Vi ser att musik fångar vår barngrupp just nu, både i planerade aktiviteter och spontant. Vi ser även ett behov av att utveckla grov- och finmotorik i barngruppen. Vi har därför valt att jobba med ett musiktema. I musiktemat ska vi även få in våra fokusområden (barns rätt att använda digitala verktyg för att stimulera sin utveckling och lärande, samt att motverka könsmönster som begränsar barns utveckling, val och lärande).

Vi jobbar med en musikgenre i ca två veckor, behövs det mer så utökar vi tiden. Första musikgenre väljer pedagogerna ut, därefter har vi som förhoppning att barnen ska visa ett intresse som styr vilken musikgenre som kommer härnäst. Gör de inte det så väljer vi ytterligare ett som vi tror efter observation i barngruppen kan intressera barnen just då. Vi försöker hålla planeringen ganska öppen och flexibel för att möta barnens behov och intresse.

Veckans tecken har en koppling till aktuell musikgenre/instrument.

Vi har lånat böcker med den röda tråden musik. När barnen kommer upp vid vilan eller precis innan mellanmålet läser vi eller tittar i och pratar om bilderna i någon bok.

Vi har gjort om vårat samlingsrum till ett musikrum nu i samband med detta temat och där inne kommer både QR-koder och instrument att finnas tillgängliga för barnen att använda både i samlingen och i den spontana leken.

Planeringen kan skilja lite beroende på musikgenre/dans.

Dag 1: Introduktion av en musikgenre. Ett barn scannar en QR-kod som länkas till ett videoklipp som visar på filmduken (Projektorn är uppkopplad). Barnen får till uppgift att röra sig till musiken (även vi pedagoger). En pedagog dokumenterar med ipad. Barnen får möjlighet att ta in musikgenren både genom syn, hörsel och hela kroppen. Frågar efter filmklippet hur de upplevde musiken. Hur var känslan? Vi hjälper dem att sätta ord. T.ex. att musiken var snabb, takt/rytm, starkt/svagt.

Dag 2: Vad gjorde vi förra gången? Vad såg vi? Kanske barnen pratar om vem som spelade instrumentet. Hur såg de ut? Hur var det klädda? Hur såg instrumentet/-en ut? Vad heter instrumentet/-en och musikgenren? Upprepa dag 1.

Dag 3: Spela instrument till musikgenren. Hur är känslan? Takt/rytm? Starkt/svagt? Snabb/långsam? Hur låter det?

Dag 4: Vad gjorde vi förra gången? Upprepa dag 3.

Dag 5: Vad gjorde vi förra gången? Introduktion spela instrument i appen Garageband på ipaden. (Via filmduken. Ev. med dokumentkameran). Antingen introducerar pedagogen eller om något barn visar intresse så kan barnet komma fram och prova inför kompisarna. De som vill får testa.

Dag 6: Vad gjorde vi förra gången? En pedagog har en mindre grupp barn som får spela i Garageband.

Dag 7: Vad gjorde vi förra gången? En pedagog har en mindre grupp barn som får spela i Garageband.

Dag 8: Vad gjorde vi förra gången? En pedagog har en mindre grupp barn som får spela i Garageband.

Dag 9: Reflektion kring några få bilder. Vad ser vi på bilderna?

Bilderna skrivs ut med reflektionerna och sätts upp inne på avdelningen i barnens nivå för att kunna reflekteras vidare kring. Efter varje genre görs ett inlägg i barnens lärloggar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: