Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlans bakgrundsmål tambursituation

Skapad 2019-11-06 08:37 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Bakgrundsmål Pärlan Tambur situation

Innehåll

Syfte

 • Vi vill få en stressfri lärande miljö i tamburen och att få barnen mer självständiga.

Läroplansmål

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

Konkretisering av Läroplansmål

Vi strävar efter en tambur situation där barnen ges tid att försöka att klä på sig efter sin förmåga. Pedagogerna använder sig av tydliga begrepp, namnge klädesplagg, antal och läge. Vi samtalar om årstider och vad man behöver ta på sig.

 

Undervisningsstrategier/ vad skapar vi förutsättningar?( kopplat till målen)

 

 • 2-3 barn i tamburen samtidigt.
 • Uppmuntra till att barnen försöker själva och hjälper varandra.
 • Namn vid barnens fack 
 • Vi använder oss av ett klädschema.

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

 • Vi dokumenterar barnens förändrade kunnande tex påklädning

 

Utvärdering februari 2020

Datum

Resultat

Text

Analys

Text

Åtgärd för utveckling

Text

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: