Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering Förberedelse Smedby/Luna

Skapad 2019-11-06 08:55 i Luna förskola Österåker
Förskola
Mall för att planera undervisningstillfällen. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Läslyftet/Dialogisk högläsning 
Datum: 6/11 2019
Deltagande pedagoger: Fia och Sanna
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut: Vi förbereder med frågor utifrån boken
 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: Vi läser boken ”Alla får åka med”. 
 
Hur: Vi läser boken via Polyglutt projicerad på filmduken och vi sitter på mattan framför. Vi har förberett frågor som vi pedagoger ställer till barnen. 
 
Vem: Barnen i lag 5 + Fia och Sanna
 
När: 14/11 kl. 9.30 - 10.15
 
Var: Lekrummet/Stjärnan. Samlingsmattan.
 
Varför: Öka barnens ordförråd. Förmåga till fantasi och tolkning. Lyssna in varandra. Aktivt deltagande.
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):

Filma/foto.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: