Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Daggmask

Skapad 2019-11-06 09:11 i Gudhems förskola Falköping
Förskola
Projekt Daggmask

Innehåll

Projekt: Daggmask

 

Projektfråga:

Vad upplever och lär barnen om daggmaskar?

 

Syfte:

Utifrån barnens intresse har vi valt att utforska om daggmaskar. Barnen kommer att få fördjupa sig i naturvetenskapsfrågor med fokus på daggmaskar. Att barnen får en inblick över naturens kretslopp och att de utmanas och utvecklar en förståelse för vår natur.

 

Läroplansmål Lpfö18

 

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling

 

Omsorg, utveckling och lärande

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Barns inflytande

Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: