Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik år 2

Skapad 2019-11-06 09:29 i Furubergsskolan Varberg
Grundskola F

Matriser

Skriftliga uppgifter HT år 2

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
mellannivå
Högre nivå
Talens grannar
Talområdet 10 - 20
Före och efter, talen 0 - 50
Före och efter, upp till 200
Representation av tal
Tiotal och ental
Tiotal och ental
Talföljd framåt och bakåt
Tallinjen
Talen 0 - 20.
Talen 0 - 40
Sätt ut tal upp till 100. Olika hopp på tallinjen.
Dela upp tal
Talen 0 - 10
Talen 0 - 12
Storleksordna tal
Talen 0 - 20
Upp till 100
Addition
Talen 0 - 10
Talen 0 - 20
Öppna utsagor
Subraktion
Talen 0 - 10
Talen 0 - 15
Öppna utsagor
Multiplikation
Upp till 6:ans tabell
Likhetstecknet
Talen 0 - 10, likhetstecknet på samma ställe
Talen 0 - 10, likhetstecknet på olika ställen
Problemlösning 1
Addition
Addition och subtraktion
Problemlösning 2
Division
Skriftliga räknemetoder addition
Visa hur du löser uppgiften
Skriftliga räknemetoder subtraktion
Visa hur du löser uppgiften

Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 2

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Räknar till 100
Räknar till 115
-----
Talraden: Räkna uppåt
Börja på 26 och stoppa på 40
Börja på 79 och stoppa på 101
Börja på 996 stoppa på 1007
Talraden: Räkna nedåt
Räkna nedåt från 15 stoppa vid 0
Räkna nedåt från 28 stoppa vid 19
Räkna nedåt från 314 stoppa vid 295
Talraden: Efter
Alla nivåer
Vilket tal kommer efter: 39 76
Vilket tal kommer efter: 89 119
Vilket tal kommer efter: 859 1389
Talraden: Före
Vilket tal kommer före: 29 34
Vilket tal kommer före: 89 120
Vilket tal kommer före: 200 1000
Stegräkning
Hoppa 10 hopp. Börja på 0 stoppa vid 100
Hoppa 5 steg. Börja på 0 stoppa vid 50.
Hoppa 10 hopp. Börja på 112 stoppa vid 172.
Antalskonstans
Lägre nivå (Prövas inte på mellannivå och högre nivå om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.)
Ta fram sex föremål och lägg tätt tillsammans. Hur många är det? Sprid ut dem.Hur många är det?
-----
-----
Uppskattning
Göm 11 föremål. Titta på dem en kort stund. Ungefär hur många är det?
Göm 18 föremål. Titta på dem en kort stund. Ungefär hur många är det?
Vilket tiotal är närmast 59? Vilket hundratal är närmast 375? Vilket tusental är närmast 2089?
Minskning
Säg en räknehändelse som passar till 5 - 2. Hur mycket är 9 - 7?
Säg en räknehändelse som passar till 15 - 4. Hur mycket är 19 - 17?
Säg en räknehändelse som passar till 31 - 7. Hur mycket är 52 - 49?
Fler
Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du?
Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler? Hur tänkte du?
Hur mycket är 7 fler än 34? Hur tänker du?
Färre
Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?
Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 6 färre? Hur tänkte du?
Hur mycket är 6 färre än 53? Hur tänker du?
Uppdelning av tal
Ta fram sex föremål. Göm 3 föremål i din hand. Visa 3 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?
Ta fram 11 föremål. Göm 6 föremål i din hand. Visa 5 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?
Oscar har 20 kronor. Han ger 4 kronor till Anna. Då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början? Hur tänker du?
Hälften
Alla nivåer
Vad är hälften av 6? Hur tänker du?
Vad är hälften av 12? Hur tänker du? Vad är hälften av 50? Hur tänker du?
Förklara vad hälften betyder.
Dubbelt
Alla nivåer
Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänker du? Vad är dubbelt så mycket som 4? Hur tänker du?
Vad är dubbelt så mycket som 100? Hur tänker du? Vad är dubbelt så mycket som 15? Hur tänker du?
Förklara vad dubbelt betyder.

Elevens taluppfattning (skriftligt) VT åk 2

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Före/Efter
Talens grannar 0 - 20
Talens grannar 0 - 200
Talens grannar 100 - 2000
Talföljd 1
Talföljder framåt och bakåt. Talen 0 - 15
Talföljder framåt och bakåt. Talen 0 - 20
Talföljder framåt och bakåt. Talen 100 - 400
Talföljd 2
-----
-----
Fortsätt talföjden. Förklara hur du har tänkt.
Tallinje
Talen 0 - 20.
Sätt ut tal på tallinje 10 - 100.
Tom tallinje, talen 500 - 100 och tallinje med bråk och decimaltal.
Dela upp tal
Talen 0 - 10
-----
-----
Storleksordna tal
Talen 0 - 20
Talen 0 - 250
-----
Beräkna: Addition
Talen 0 - 20
-----
-----
Beräkna: Subtraktion
Talen 0 - 15
-----
-----
Likhetstecknet: Addition
Talen 0 - 10. Likhetstecknet på olika ställen.
Talen 0 - 10. Likhetstecknet på olika ställen.
Tal med tiotalsövergång. Likhetstecknet på olika ställen.
Likhetstecknet: Subtraktion
-----
Talen 0 - 10. Likhetstecknet på olika ställen.
Tal med tiotalsövergång. Likhetstecknet på olika ställen.
Beräkna: Multiplikation
-----
Enkel multiplikation.
Blandad multiplikation
Beräkna: Division
-----
-----
Enkel division.
Problemlösning 1
-----
Addition och subtraktion.
Addition och subtraktion. Talen 0 - 1000.
Problemlösning 2
-----
Division
Division.
Beräkna: Skriftliga räknemetoder
-----
-----
Addition. Visa hur du löser uppgiften.
Beräkna: skriftliga räknemetoder.
Subtraktion. Visa hur du löser uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: