Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-11-06 09:33 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Mall för LPP
Grundskola 1 – 6 Religionskunskap
Vi lär oss om religionerna kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du kan beskriva en kyrka, en moské och en synagoga.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att göra ett litet test skriftligt eller muntligt.

Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att göra ett litet test skriftligt eller muntligt.

Du kan återberätta några berättelser från Gamla testamentet.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att återberätta några berättelser från Gamla testamentet för en grupp klasskamrater.

Arbetssätt 

Vi läser texter ur en lärobok om religion.

Vi ser på film.

Vi läser och återberättar berättelser ur Gamla testamentet.

Vi får klassrumsbesök och vi besöker domkyrkan.

Vi skapar modeller eller film.

Reflektion

Vilka är likheterna mellan de tre religionerna?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: