Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhälle och ekonomi

Skapad 2019-11-06 09:34 i Gåvsta skola Uppsala
Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi lär oss nya begrepp om ekonomi och arbete och prövar på att skapa en egen familjebudget. Vi samtalar även om orsaker till och konsekvenser av att vara fattig eller rik, såväl i Sverige som i övriga världen.

Innehåll

Konkreta kunskapskrav                                                                                                 

Eleven ska kunna;

 • Förklara olika begrepp (skriftligt förhör)
 • Resonera kring ekonomiska villkor i Sverige och i olika delar i världen.
 • Utifrån uppgiften ”Familjens ekonomi” – använda sig av de olika begreppen och kunna dra slutsatser om ekonomiska förhållanden (några orsaker till, och konsekvenser av välstånd och fattigdom).

 

Tillämpning

 • Genomgångar/anteckningar
 • Skriftligt förhör (begrepp)
 • Intervju om föräldrars arbeten
 • Paruppgift ”Familjens ekonomi”

Uppgifter

 • Familjen – en framtidsbudget

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhälle och ekonomi

E
C
A
Konkreta mål
Aspekt 1
Ha kunskaper om samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Känna till vad skatter är och hur skatter påverkar samhället och individen. Tiilämpning: Genomgångar Anteckningar
Ny aspekt
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Kunna dra slutsatser om ekonomiska förhållanden (några orsaker till, och konsekvenser av välstånd och fattigdom) Tillämpning: - Genomgångar
Ny aspekt
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förklara olika begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Tillämpning: - Genomgångar - Skriftligt förhör
Ny aspekt
Söka information och kritiskt granska den - Paruppgift ”Familjens ekonomi”
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Söka, jämföra och värdera information på olika internetsidor om privatekonomi. Tillämpning: - Paruppgift ”Familjens ekonomi”
Ny aspekt
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Resonera kring ekonomiska villkor i Sverige och i olika delar i världen. Tillämpning: - Genomgångar - Muntligt och skriftligt resonemang
Ny aspekt
Redogöra för mänskliga rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Resonera kring hur ekonomin i Sverige och övriga världen påverkar barns rättigheter och möjligheter till ett bra liv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: